eget værelse
Frk. Jacobsen: Thin Dry Sticks LP

Frk. Jacobsen: Thin Dry Sticks LP


UDKOMMER 26. September 2018

Frk. Jacobsen: Thin Dry Sticks

2018 

“Thin Dry Sticks” er et nyt fuldlængde album af Frk. Jacobsen, Anja Jacobsens solo-projekt. Albummet følger den anmelderroste EP “Lobsters” fra 2013, der i Information blev beskrevet som “en anarkistisk legestue fuld af vidunderlige absurde sammenstød”. 

 ”Thin Dry Sticks” udfoldes i et felt af musikalske og følelsesmæssige kontraster – mellem jordbundne hverdagssituationer og kosmiske abstraktioner, mellem antikkens Grækenland og livet i København anno 2018, mellem melodiske popfornemmelser og avantgardistiske udflugter. Som en legesyg rejse gennem forskellige tider og rum hylder albummet de poetiske og surrealistiske øjeblikke, der ofte skubber sig ind som små kiler i livets hverdagssituationer eller i drømme. Et eksempel på dette er bl.a. sangen “Doublo”, hvori en vindblæst cykeltur gennem København kombineres med en ufattelig syret oplevelse af at være to i én krop. 

Musikken er komponeret af Anja Jacobsen (vokal, trommer, keyboards). Inspirationen udspringer fra popmusik verden over og parres med det abstrakte og konceptuelle i form af fri improvisation og lydkunst. F.eks. i sangen “Stormen”, hvori pop-producerede vokaler svæver over et brusende hav af fri impro og noise. På størstedelen af albummet medvirker et band bestående af Lars Bech Pilgaard (guitar), Lil Lacy (keyboards, kor, cello) og Nicolai Kaas Claesson (bas, cello), som alle bidrager med personlige og kreative musikalske inputs. 

Teksterne er arrangeret som et skuespil, hvori forskellige karakterer indtræder på scenen og synger deres replikker. Hovedrollerne indtages af moren Ida og hendes datter Miranda, men også det ældre ægtepar Mr. og Mrs. Scorpii, samt Thanatos (døden) og poeten Stesichoros er med på rollelisten. Ideen med skuespillet udspringer fra oplevelsen af subjektet, som noget der udfolder sig på mange forskellige planer og i forskellige roller på samme tid. Selvet opleves ikke som noget statisk/uforanderligt, men som noget der opstår og forandrer sig gennem de relationer det indgår i. Albummet “Thin Dry Sticks” præsenterer de mange lag, spændinger og roller som eksisterer simultant i et menneske; i dette tilfælde en kvinde, der rummer mor, datter, fødsel, død og ægtefælle på samme tid. 

Coveret, som er lavet af Katrine Hoffmeyer Tougård, er udformet som en haveplan, der på samme tid er planen over de scenerum skuespillet foregår i, samt den have, hvori Miranda møder ægteparret Mr. og Mrs. Scorpii i sangen “Mr. and Mrs. Scorpii in the Garden”, inden hun hvirvles ud i det ydre rum.

Anja Jacobsen er også leder af Valby Vokalgruppe, medkomponist og trommeslager i bandet Selvhenter, samt medstifter af kunstnerfællesskabet Eget Værelse.

www.egetvaerelse.dk

 

 


 

 

Release dato: 26.09.18 Loppen, København:

http://loppen.dk/kalender/frk-jacobsen

 

 

 

 

 

Act I (Side A)

 

Thin Dry Sticks 5.08

Doublo 5.54

Lysende Dreng 4.29

Stormen 4.00

 

Act II (Side B)

Gerion 5.22

Passage to the Garden 4.16

Mr. and Mrs. Scorpii in the Garden 2.39

Thanatos 5.38

Morgen i Tokyo 2.19

 

Kunstner: Frk. Jacobsen

Titel: Thin Dry Sticks

Format: 12” vinyl inkl. mp3 download kode

Label: Eget Værelse

Distribution: Rillbar Distribution

Katalognummer: EVLP14

Cover: Katrine Hoffmeyer Tougård

Optagelse: Peter Barnow, Studiet på Frederiksberg

Mix: Andreas Pallisgaard og Anja Jacobsen

Master: Andreas Pallisgaard

Frk. Jacobsen: Thin Dry Sticks

2018

 

“Thin Dry Sticks” is a new full length album by Frk. Jacobsen, the solo project of Anja Jacobsen. The album follows the critically acclaimed EP “Lobsters” from 2013. All About Jazz described Jacobsen on the EP “…as a highly original musician gifted with rich and often wild imagination and the ability to create beautiful, strange sounds over irresistible rhythms”.

 

“Thin Dry Sticks” explores a field of musical and emotional tensions - between earthbound realistic settings and cosmic abstractions, between ancient Greece and 2018 Copenhagen life as well as melodic pop notions and sonic experimentation. Like a playful journey through different times and situations, the album is an ode to the poetic and surreal moments that often mingle with everyday life or dreams, e.g. the song “Doublo”. Here a windy bike ride through Copenhagen is interupted by the incomprihensible experience of being two humans in one body.

 

The music composed by Anja Jacobsen (vocal, drums, keyboards) takes inspiration from pop all over the world as well as abstract forms of music and sound art. For example the track “Stormen” (The Storm) introduces pop produced vocals floating on a roaring sea of free improvisation and noise. Throughout most of the album a band is playing, consisting of Lars Bech Pilgaard (guitar), Lil Lacy (keyboards, choir, cello) and Nicolai Kaas Claesson (bass, cello) - all contributing with personal flare and creative musicalities.

 

The texts are arranged as a play where different characters enter the stage and sing their lines. The mother Ida and her daughter Miranda are the main characters, but also the elderly married couple Mr. and Mrs. Scorpii as well as Thanatos (death) and the poet Stesichoros appear. The idea of a play origins from the experience of an individual as something which consists of many different layers and roles at the same time. The self is not static but something that comes into existence and changes through its relations with the world around it. The album “Thin Dry Sticks” presents the many levels, tensions and roles that occur simultaneously in one person; in this case a woman who contains mother, daughter, birth, death and spouse at the same time.

 

The cover made by Katrine Hoffmeyer Tougård is a garden plan which is both a drawing of the different settings where the play unfolds and the garden in which Miranda meets Mr. and Mrs. Scorpii before she travels into outer space.

 

Anja Jacobsen is also leader of Valby Vokalgruppe, co-composer and drummer in the band Selvhenter as well as co-founder of the art collective Eget Værelse.

 

www.egetvaerelse.dk

 


 

Release date: 26.09.18 Loppen, Copenhagen:

http://loppen.dk/kalender/frk-jacobsen

 

 

 

 

Act I (Side A)

 

Thin Dry Sticks 5.08

Doublo 5.54

Lysende Dreng 4.29

Stormen 4.00

 

Act II (Side B)

Gerion 5.22

Passage to the Garden 4.16

Mr. and Mrs. Scorpii in the Garden 2.39

Thanatos 5.38

Morgen i Tokyo 2.19

 

Artist: Frk. Jacobsen

Title: Thin Dry Sticks

Format: 12” vinyl incl. mp3 download kode

Label: Eget Værelse

Distribution: Rillbar Distribution

Catalogue number: EVLP14

Cover: Katrine Hoffmeyer Tougård

Recording: Peter Barnow, Studiet på Frederiksberg

Mix: Andreas Pallisgaard and Anja Jacobsen

Master: Andreas Pallisgaard


150 DKK